tirsdag den 1. april 2014

Foldelige fagbog i matematik

I 4. klasse har eleverne lavet en lille foldelig fagbog i matematik, hvor de skriver om de forskellige begreber vi arbejder med inden for emnet Tabeller og diagrammer.
Bogen tog 1 lektion at lave, hvor vi så en instruktionsfilm, klippede, limede, foldede, foldene om og rettede til. Det krævede lidt tålmodighed og lidt hjælp fra kammerater, der havde fundet fidusen.

I dette forløb arbejder eleverne med:
  • at kunne følge en instruktion
  • at forstå rumlige sammenhænge og se logikken i foldeteknikkerne
  • faglige begreber: Tabel, observation, hyppighed, digram, pindediagram, cirkeldiagram, frekvens
  • at kunne forstå og forklare begreber inden for emnet
  • at sætte ord og sprog på matematikken, både skriftligt og mundtligt


Instruktionsvideo


Elevernes bøger

Forslag til andre fag

Bøgerne kan selvfølgelig bruges til alle fag. Fx i de humanistiske fag, hvor man skal skrive, i matematik til faglige begreber, eller naturfagene, hvor man fx kan have billeder og tekst omkring et emne man vil præsentere. det kunne også være man kunne printe nogle QR koder, man kunne sætte i, så der er endnu et lag man kan dykke ned i.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar